โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

สพม. 37 รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่บูรณาการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟ

วัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ครูแห่งชาติ

โรงเรียนแม่จริมมีโอกาสต้อนรับและเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่จริม วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลงานทางวิชาการ นางสาวพวงพยอม ถึงสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พิธีมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมเเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนแม่จริม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25-28 ส.ค 2557

โรงเรียนแม่จริมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม ๓๗

โรงเรียนแม่จริมเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ชาวประชาเป็นสุข

นักเรียนองค์กรนักเรียนโรงเรียนแม่จริมศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสวัสดิ์

โรงเรียนแม่จริมพร้อมกับอำเภอแม่จริม สำรวจฝายครั้งที่ 1 ปี 2557

คณะ คสช ชี้แจงงานให้นักเรียน ครู โรงเรียนแม่จริม

ลานทำลานวิถีไทย ศาสนสถานวัดนาคา มอบลูกปลาให้โรงเรียนแม่จริม

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

แนะนำวีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน