โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

Download

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Download 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:46
2 บริหารงานวิชาการ Download 15 มิถุนายน 2560 เวลา 12:21
3 บริหารงานทั่วไป Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:37
4 บริหารงานบุคคล Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:36
5 การศึกษาค้นคว้าอิสะ IS Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:19
6 กิจกรรมโฮมรูม Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:54
7 SDQ Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:49
8 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:48
9 แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32
10 ไฟล์ข้อมูลเขียนโครงการ Download 12 มกราคม 2560 เวลา 15:58