โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : โรงเรียนแม่จริม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


โรงเรียนแม่จริม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สพม 37

2014-10-24 15:06:27 น.

4.0 ดาว