โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟ


จังหวัดน่าน ร่วมกับอำเภอแม่จริม โรงเรียนแม่จริม
และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่จริมทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟ

2017-01-25 12:32:29 น.

4.0 ดาว