โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่บูรณาการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่บูรณาการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 
นำโดยนางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน อ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ทำบุญตักบาตร และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแม่จริม และตลอดทั้งวันก็ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและมอบของขวัญวันปีใหม่&วันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2560 บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้ม ความสุขและความสนุกสนาน

2017-01-25 12:27:41 น.

4.0 ดาว