โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : 16 มิถุนายน 2559 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่จริม


โรงเรียนแม่จริม จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีฐานะทางครอบครัวยากจน

2016-11-03 14:12:38 น.

4.0 ดาว