โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : สร้างฝายถวายพ่อหลวง
โรงเรียนแม่จริมได้จัดกิจกรรมสร้างฝาย 1 ในกิจกรรมของโครงการ กล้าดี วิถีพอเพียง

2016-11-15 16:57:44 น.

4.0 ดาว