โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง

แจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการฯ โรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแม่จริม

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธี START

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ

รายชื่อนักเรียนม.1 ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนกลางคัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เล่มที่ ๑ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางมลฤดี บุญงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหว

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์(EQ) โดยใช้เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวทัศนีย์ การินทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ นายกฤตภพ ไชยมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จ.น่าน

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผลงานวิชาการ นางสาวทัศนีย์ การินทร์ ตำหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ผลงงานทางวิชาการ นายกฤตภพ ไชยมงคล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ผลงานทางวิชาการนางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางวิโยภา ไชยมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

ผลงานทางวิชาการ นายเกรียงไกร ไชยภักษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

แนะนำวีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน