โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่องการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ปี2565 (รอบ2)

เทศกาลบอลลูน Maecharim Balloon Festival

วงโยธวาฑิต โรงเรียนแม่จริม นำทัพนักกรีฑาพาเหลดร่วมพิธีเปิด "กรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปี 2564"

โรงเรียนแม่จริม รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2564

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงาาน

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1

งานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

แจ้งเลขประตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สั่งจอง ชุดพละ ชุดพื้นเมือง กระเป๋า และเสื้อกันหนาว

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แจ้งความประสงค์สมัครเรียนต่อกลางคัน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

แจ้งปฏิทินการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธี START

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เล่มที่ ๑ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางมลฤดี บุญงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหว

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์(EQ) โดยใช้เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวทัศนีย์ การินทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ นายกฤตภพ ไชยมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จ.น่าน

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผลงานวิชาการ นางสาวทัศนีย์ การินทร์ ตำหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ผลงงานทางวิชาการ นายกฤตภพ ไชยมงคล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ผลงานทางวิชาการนางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางวิโยภา ไชยมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

ผลงานทางวิชาการ นายเกรียงไกร ไชยภักษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

แนะนำวีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน