โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

Download

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่
1 รายวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ Download 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44
2 ฝ่ายกิจการนักเรียน Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:24
3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Download 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:46
4 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:24
5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:12
6 ฝ่ายบริหารงานบุคคล Download 19 มกราคม 2561 เวลา 11:14
7 การศึกษาค้นคว้าอิสะ IS Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:19
8 กิจกรรมโฮมรูม Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:54
9 SDQ Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:49
10 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:48
11 แบบประเมินคุณภาพผู้เรียน Download 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32
12 ไฟล์ข้อมูลเขียนโครงการ Download 12 มกราคม 2560 เวลา 15:58