โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ผลงานทางวิชาการนางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน


ผลงานทางวิชาการแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

2018-05-22 14:39:53 น.

4.0 ดาว