โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑

2018-07-09 16:31:20 น.

4.0 ดาว