โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ


ด้วย โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๗ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
จ ำนวน ๑ อัตรา
  วิชาเอกศิลปศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มาดำเนินการสอบตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

2019-05-08 17:02:24 น.

4.0 ดาว