โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแม่จริม


ให้ผู้มีสิทธฺ์สอบมาแสดงตนหน้าห้องสอบภายในเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2019-10-21 13:56:50 น.

4.0 ดาว