โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : แจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563


ตามที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก การมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทางโรงเรียนแม่จริม จึงขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 นักเรียนที่มีความสนใจจะสมัครเข้าเรียนสามารถแจ้งความประสงค์เข้าเรียผ่าน Link  ที่ได้แนบมาพร้อมนี้
1.แบบแจ้งความประสงค์เข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่จริม ปีการศึกษา 2563
https://forms.gle/APT6j6p5XBvhXXhz8

2.แบบแจ้งความประสงค์เข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่จริม ปีการศึกษา 2563
https://forms.gle/jhdV37Nspv43xfhZ7

2020-03-20 17:55:29 น.

4.0 ดาว

ไฟล์แนบ