โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์


ประกาศ ด่วน! โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 - 25 พฤศจิกายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสมัครได้ตนเองที่ห้องสำนักงานหน้าห้องผู้อำนวยการหรือดาวน์โหลดใบสมัครและส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทาง E-mail :
maecharimschool@hotmail.com หรือทางFacebook : Maecharimschool Nan โทรสอบถาม 054-719800, 088-4181948 
https://drive.google.com/file/d/1toERlNHzeIxK-maC3bb5UTB0_4_7H7ZB/view?usp=sharing

2020-11-09 13:31:49 น.

4.0 ดาว