โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่องการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ปี2565 (รอบ2)


โปรดอ่านรายละเอียดประกาศ ตามลิ้งค์...  https://drive.google.com/file/d/1Lp0prQbjhDQ1fEYU_0TreObdUPR-qNIk/view?usp=sharing
โปรดดาวน์โหลดใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร... https://drive.google.com/file/d/1sNmXs2jrmYn64n2DFwxMrZxauR-wKRvI/view?usp=sharing

2022-05-12 12:29:27 น.

4.0 ดาว

ไฟล์แนบ