นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม/ประกาศ จาก สพฐ.เพจ Facebook / ช่อง YouTube
โรงเรียนสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง


ลิงก์ยื่นซองประมูล
ประกาศการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2566
ระเบียบโรงเรียนแม่จริมว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2566
ระเบียบการใช้ภาชนะในการจำหน่ายอาหาร

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2/2565) ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่2/2565)


ประกาศ จาก สพฐ.

รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ScQA
เว็บไซต์ หมวด 1 - 7

sar2564 โรงเรียนแม่จริม
sar2563 โรงเรียนแม่จริม

โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5471-9800 โทรสาร 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

Privatrechtschutz